Izjava o zaštiti privatnosti kompanija adidas i Runtastic

 

 

Ova Izjava o zaštiti privatnosti („Izjava“) opisuje na koji način sakupljamo, koristimo i štitimo (u daljem tekstu ove Izjave koristimo termin „vršimo obradu“ ili „obrađujemo“) vaše lične podatke u svrhu pružanja usluga od strane kompanija adidas i Runtastic. U vezi sa uslugama koje vam pružaju kompanije adidas ili Runtastic takođe bi trebalo da pogledate Politiku zaštite privatnosti kompanije adidas i Politiku zaštite privatnosti kompanije Runtastic

 

1. SPROVOĐENJE KONTROLE

adidas

 

Runtastic

adidas Data Controllers adidas AG, adidas Business Services B.V., and adidas (UK) Limited Pepper Road, Hazel Grove, The adidas Centre, Stockport, Cheshire, SK7 5SA, England.

Lokalni partner kompanije adidas koji obrađuje vašu porudžbinu preko našeg veb sajta vrši kontrolu obrade vaših ličnih podataka nakon naručivanja iz naše veb prodavnice, kako bi vaša kupovina bila uspešno realizovana.

 

Runtastic GmbH: Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Austrija („Runtastic“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PRIKUPLJANJE I NAMENA PODATAKA

Kada kod nas kreirate nalog – bilo kod kompanije adidas i/ili kompanije Runtastic (u daljem tekstu nazivamo se „mi“), kako bismo vam pružili usluge u skladu sa vašim „osnovnim profilom“ sakupljaćemo i koristićemo sledeće podatke:

 

 • ime (ime, prezime i/ili inicijali)
 • pol
 • datum rođenja
 • adresa e-pošte
 • zemlja boravka
 • željeni jezik


U cilju pružanja premijum usluga, što uključuje preporuke za proizvode, otključavanje različitih koristi, usluge personalizacije i prilagođavanja, kako bismo vam pružili usluge u skladu sa vašim „naprednim profilom“ sakupljaćemo i koristićemo podatke navedene u nastavku.

 

Ove dodatne informacije odnose se na vaše:

 • geografske podatke
 • treninge
 • preferencije
 • učestvovanje u grupama i događajima
 • zbirne podatke o porudžbinama
 • povezane naloge i uređaje
 • pretplate
 • informacije o statusu kampanje

Kompletna lista je dostupna u Dodatku 1.

 

3. RAZMENA PODATAKA I POVEZIVANJE NALOGA

 

Kako bismo vam pružili usluge kompanija adidas i Runtastic, svi vaši lični podaci koje date bilo kompaniji adidas ili Runtastic biće razmenjeni između ove dve kompanije. Povezaćemo vaše adidas i Runtastic naloge tek pošto date saglasnost za povezivanje naloga.

 

4. KORIŠĆENJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

 

Vaše lične podatke opisane u prethodnom tekstu obrađivaćemo kako bismo:

 • Kreirali vaš profil sa ciljem da vam ponudimo personalizovano iskustvo – želimo da osiguramo da u našim proizvodima uživate u najvećoj mogućoj meri, kao i da vam pružimo informacije o proizvodima koji su relevantni za vas;
 • Obradili vaše porudžbine – želimo da osiguramo da ćete dobiti ono što ste naručili (što može da uključi proveru vaše kreditne sposobnosti);
 • Saopštili relevantne marketinške poruke namenjene vama – ako se odlučite da primate marketinške informacije od nas – želimo da osiguramo da vam šaljemo samo marketinške informacije koje mogu biti od značaja za vas;
 • Poboljšali naše proizvode i usluge – želimo da osiguramo kontinuitet u unapređivanju naših proizvoda i usluga kako biste i u budućnosti bili zadovoljni nama.

 

5. ČUVANJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

 

Vaši lični podaci će biti čuvani tokom sledećeg perioda:

adidas

 

Runtastic

Tokom perioda pružanja usluga (sve dok se prijavljujete na vaš nalog) i 18 meseci posle vašeg poslednjeg prijavljivanja.

Vaše podatke ćemo učiniti anonimnim posle 18 meseci neaktivnosti.

 

Vaši lični podaci će biti izbrisani na vaš lični zahtev ili nakon ispunjenja naših ugovornih ili zakonskih obaveza.

Evidenciju o brisanju ćemo čuvati 12 meseci nakon brisanja podataka.

 

6. PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA


Sa ciljem da vaše lične podatke obradimo na način opisan u ovoj Izjavi, oslanjamo se na sledeće pravne osnove:

 

 • Vaša saglasnost: prijavljivanjem i kreiranjem naloga kod kompanija adidas ili Runtastic vi dajete saglasnost da vaše lične podatke koristimo u svrhe koje smo vam predstavili i koje su u skladu sa ovom Izjavom i našim Politikama privatnosti;
 • Ugovorne obaveze: kako bismo ispunili naše ugovorne obaveze u vezi sa isporukom naših usluga i proizvoda;
 • Usaglašenost sa zakonima: kako bismo ispoštovali naše zakonske obaveze u skladu sa važećim zakonima;
 • Legitimni interesi: radi uspešnog obavljanja i unapređivanja našeg poslovanja mi obrađujemo vaše lične podatke u skladu sa našim legitimnim poslovnim interesima, kao što su slanje marketinških saopštenja i istraživanje i razvoj.

 

7. OSTVARIVANJE VAŠIH PRAVA

 

Ako želite da dobijete informacije o prikupljanju i obradi vaših ličnih podataka, dobijete kopiju vaših ličnih podataka, izmenite ili izbrišete vaše lične podatke ili prigovorite zbog obrade vaših ličnih podataka na bilo koji od prethodno opisanih načina, ili imate bilo kakva pitanja ili pritužbe na način na koji sakupljamo i koristimo vaše lične podatke, obratite nam se na sledeće adrese e-pošte:

 

DataProtection@adidas-Group.com                           * dataprotection@runtastic.com

 

Takođe imate pravo da podnesete žalbu lokalnom organu za zaštitu podataka ako mislite da nismo u potpunosti ispoštovali vaša prava ili ispunili naše obaveze u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

 

8. SLUŽBENICI ZADUŽENI ZA ZAŠTITU PODATAKA

adidas

 

Runtastic

adidas AG

Dr. Falk Böhm

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach | Nemačka

 

* DataProtection@adidas-Group.com                          

 

Runtastic GmbH

Martin Grossberger

Pluskaufstraße 7

4061 Pasching | Austrija

 

* dataprotection@runtastic.com

 

 

DODATAK 1

 

Kompanija adidas će podeliti sledeće podatke sa kompanijom Runtastic:

 

Kompanija Runtastic će podeliti sledeće podatke sa kompanijom adidas:

Povezani nalozi na društvenim mrežama: npr. Google+, Yahoo, Facebook, VK (da/ne)

Informacije o pretplati: npr. vrsta članstva, promena statusa, da li je premijum tip, trajanje, poreklo kupovine, datum početka, datum završetka

Preferencije: npr. dozvola da vas kompanija adidas kontaktira (da/ne), interesovanje za sportove (npr. košarka, trčanje) ili brendove (npr. NEO Label, Y-3, adidas Originals), dodatne preferencije (npr. proizvodi za muškarce, novi proizvodi)

Zbirni podaci o porudžbinama: npr. prosečna vrednost porudžbine, datum poslednje porudžbine i učestalost porudžbina, kategorije, procena namere da se obavi kupovina, afinitet prema kategorijama kao što je npr. fudbal, pretraživanje veba, rasprodaja

Učestvovanje u grupama: npr. adidas Runners, Run for the Ocean

Učestvovanje u događajima: npr. adidas Runners – grad, razdaljina, datum

Informacije o statusu kampanje: npr. napredovanje ka statusu premijum korisnika

 

Dodatne geografske informacije: npr. grad, država i/ili region

Telesne mere: visina i težina

Preferencije: sadržaj, kanali, jedinice

Nivo aktivnosti: npr. nivo adidas Runners

Ciljevi treninga i planovi: npr. broj koraka, telesna masa, broj kalorija, razdaljina

Osnovne statistike o treninzima i trendovi: npr. mesečne statistike o treninzima prema vrsti sporta, evidencije, adidas Runners statistike i  poeni

Informacije o pretplati: npr. da li je premijum, datum početka, trajanje

Povezani uređaji i nalozi: npr. Garmin, Fitbit, Facebook, Twitter, Google

Informacije o obući: npr. brend, model, boja, veličina, pređena razdaljina

Učestvovanje u grupama: npr. adidas Runners, Run for the Ocean

Učestvovanje u događajima: npr. adidas Runners – grad, događaj, razdaljina, datum, prisustvovanje

Informacije o statusu kampanje: npr. napredovanje ka statusu premijum korisnika